nadpis H1

Európsky sociálny fond

Názov projektu: 

Rozvoj ľudských zdrojov spoločnosti ATEA Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť uzatvorila so Sociálnou implementačnou agentúrou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Európskeho sociálneho fondu za účelom vzdelávania vlastných zamestnancov.

Prostredníctvom tohto grantu sme preškolili našich zamestnancov a tým zvýšili kvalitu nami poskytovaných služieb.

Touto cestou chceme verejne poďakovať Implementačnej agentúre za podporu.

Priestor na vašu príležitosť

Rýchly kontakt

Adresa: 
ATEA Slovakia, s.r.o.

Štefánikova 1086/44
Mojmírovce
951 15

Email:
bakosova@ateaslovakia.sk

Phone: 
+421 37 7798393

Kontaktný formulár