nadpis H1

späť

Strategické projekty

Náš tím pracuje na strategických projektoch našich klientov. Jedná sa o klientov, ktorým vedieme účtovníctvo, ale i o klientov mimo nášho účtovného dosahu. Najmä väčšie firmy majú vlastné účtovné oddelenia. 
Pre túto sekciu pracuje 8 manažérov, analytikov a supervízorov. Väčšinou sú funkcie kumulované, aby bol každý náš pracovník zastupiteľný.

Od roku 2007 sme pracovali pre nasledujúce spoločnosti na strategických projektoch:

  • SIEMENS
  • Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
  • Slovenská akadémia vied
  • Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
  • Midatex SK, s.r.o.
  • Arcade Invest, s.r.o.
  • Obec Veľké Vozokany
  • New Project Sk, s.r.o.
  • PM, s.r.o. a pod.

(podrobný zoznam klientov je uvedený nižšie)

Kontinuálne zabezpečujeme manažérske služby pre riadenie projektov ŠF EÚ pre mimovládne organizácie a obce spojené s poradenstvom, vypracúvanie analýz a štúdií uskutočniteľosti  rôznych projektových zámerov a v neposlednom rade garantuje legislatívnu oporu v oblasti sociálnych systémov a ich potenciálnych úprav a zmien. Spoločnosť ATEA Slovakia, s.r.o. poskytuje aj služby zamerané na riadenie a zúčtovávanie projektov štrukturálnych fondov ako externý dodávateľ. Preto môžeme zodpovedne povedať, že skúsenosti s riadením a implementáciou projektov štrukturálnych fondov máme na vynikajúcej úrovni.


Odborné zázemie spoločnosti je zárukou kvality poskytovaných služieb. Pracovníci žiadateľa sú vysokoškolsky vzdelaní (2 pracovníci nemajú VŠ), majú prax v riadení strategických projektov, ich plánovaní a implementácii.

Rýchly kontakt

Adresa: 
ATEA Slovakia, s.r.o.

Štefánikova 1086/44
Mojmírovce
951 15

Email:
bakosova@ateaslovakia.sk

Phone: 
+421 37 7798393

Kontaktný formulár