nadpis H1

späť

Získavanie zdrojov pre podnikateľské subjekty

Základom podnikateľského úspechu je idea a peniaze. Myšlienku si musí klient vytvoriť sám. My sa staráme o zabezpečenie zdrojov kombináciou nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ a bankového sektora.

Zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie

  • poradenstvo pri výbere štrukturálnych fondov EÚ
  • príprava projektov pre získavanie zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ
  • sledovanie ukazovateľov počas doby čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ
  • implementácia projektov počas realizácie a poskytovanie komplexných služieb spojených s riadením projektov.
  • podrobné informácie o programovacom období 2007 – 2013

Po spracovaní komplexnej analýzy situácie, potrieb klienta a možností realizácie podnikateľského a nepodnikateľského zámeru sa vypracujú možné návrhy a varianty riešenia východiskovej situácie. Po rozhodnutí klienta o spracovaní projektu pre vybraný program sa pristupuje k samotnému vypracovaniu projektu a jeho predloženie na schvaľovacie konanie.
Spoločnosť ATEA Slovakia, s.r.o. je schopná zabezpečiť sledovanie realizácie projektu, porovnávanie projektovaných ukazovateľov so skutočnými, vyhodnocovať príčiny odchýlok ukazovateľov a navrhovať klientovi ďalšie možné riešenia vyplývajúce z vývoja situácie.

Úverové zdroje z bankového sektoru

  • poradenstvo pri výbere bankových úverových produktov
  • príprava projektov pre získavanie úverových zdrojov
  • sledovanie ukazovateľov počas doby čerpania úverových zdrojov

Spoločnosť ATEA Slovakia, s.r.o. poskytuje poradenské a konzultačné služby pri príprave a realizácii úverových obchodov pre široké spektrum podnikateľov a spoločností.Záujemcovi o spoluprácu sa vypracuje komplexná finančná a ekonomická analýza, na základe ktorej sa určí najvýhodnejší spôsob financovania podnikateľského zámeru. V prípade záujmu spoločnosť ATEA Slovakia, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, spracováva žiadosť o poskytnutie úveru s kompletnou dokumentáciou a prílohami a zastupuje klienta priamo pri rokovaniach s komerčnými bankami o uzatvorení úverového obchodu.

Rýchly kontakt

Adresa: 
ATEA Slovakia, s.r.o.

Štefánikova 1086/44
Mojmírovce
951 15

Email:
bakosova@ateaslovakia.sk

Phone: 
+421 37 7798393

Kontaktný formulár

Banner
Získavanie zdrojov pre podnikateľské subjekty